MonthWeekDay

November 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1 November, 2021

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

2 November, 20213 November, 20214 November, 20215 November, 20216 November, 20217 November, 2021
8 November, 2021

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

9 November, 2021

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

10 November, 202111 November, 202112 November, 202113 November, 2021

Via Ferrata de Moclín

Via Ferrata de Moclín

14 November, 2021
15 November, 202116 November, 202117 November, 202118 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

19 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

20 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

21 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

22 November, 202123 November, 202124 November, 202125 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

26 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

27 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

28 November, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

29 November, 202130 November, 20211 December, 20212 December, 20213 December, 20214 December, 20215 December, 2021

Ruta Puentes Colgantes

Ruta Puentes Colgantes