MonthWeekDay

April 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29 March, 202130 March, 202131 March, 20211 April, 20212 April, 20213 April, 20214 April, 2021
5 April, 20216 April, 20217 April, 20218 April, 20219 April, 2021

Via Ferrata del Zafarraya

Via Ferrata del Zafarraya

10 April, 202111 April, 2021
12 April, 202113 April, 202114 April, 202115 April, 202116 April, 202117 April, 202118 April, 2021

Via Ferrata del Zafarraya

Via Ferrata del Zafarraya

19 April, 202120 April, 202121 April, 202122 April, 202123 April, 202124 April, 2021

Rio Verde

Rio Verde

25 April, 2021

Via Ferrata del Zafarraya

Via Ferrata del Zafarraya

26 April, 202127 April, 202128 April, 202129 April, 2021

Rio Verde

Rio Verde

30 April, 2021

Rio Verde

Rio Verde

1 May, 2021

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

2 May, 2021