MonthWeekDay

July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28 June, 2021

Multi-aventura en Cahorros

Multi-aventura en Cahorros

29 June, 2021

Rafting en Granada

Rafting en Granada

Rio Verde

Rio Verde

30 June, 2021

Multi-aventura en Cahorros

Multi-aventura en Cahorros

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

1 July, 2021

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

2 July, 20213 July, 2021

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

4 July, 2021

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

5 July, 20216 July, 2021

Via Ferrata de Moclín

Via Ferrata de Moclín

7 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

8 July, 2021

Multi-aventura en Cahorros

Multi-aventura en Cahorros

9 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

10 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

11 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Barranquismo Cerrada de Utrero

Barranquismo Cerrada de Utrero

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

12 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

13 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde

14 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

15 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Escalada en Monachil

Escalada en Monachil

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

16 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

17 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

18 July, 2021

Curso de Monitor

Curso de Monitor

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

19 July, 2021

Rafting en Genil

Rafting en Genil

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

20 July, 202121 July, 2021

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

22 July, 2021

Rafting en Genil

Rafting en Genil

Rio Verde

Rio Verde

23 July, 2021

Rafting en Genil

Rafting en Genil

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

24 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

25 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

26 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

Via Ferrata de Zafarraya

Via Ferrata de Zafarraya

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

27 July, 202128 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

29 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

30 July, 2021

Rafting en Genil

Rafting en Genil

Via Ferrata del Chorro

Via Ferrata del Chorro

31 July, 2021

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral

1 August, 2021

Multi-aventura en Valle de Lecrín

Multi-aventura en Valle de Lecrín

Rio Verde

Rio Verde

Rio Verde Integral

Rio Verde Integral